0909 832 056 - 0909 832 058
kcvvietnam@gmail.com

CẤU TẠO CHUNG CỦA KHUÔN ÉP NHỰA


 

1. Cấu tạo chung về khuôn ép nhựa

Quyết định về vị trí, kích thước và vật liệu của các bộ phận trong cấu tạo khuôn ép nhựa sẽ phụ thuộc vào sản phẩm nhựa sau khi ép ra. Cấu tạo của khuôn ép nhựa đa phần được khái quát chung như sau:

2. Cấu tạo và chức năng của từng bộ phận trong khuôn ép nhựa

- Đế khuôn âm:Chức năng chính để kẹp chắc khuôn âm vào máy ép nhựa (2 phần vai dư ra dùng để kẹp chặc vào máy ép nhựa)

- Khuôn Âm:Chức năng chính để gắn Insert Khuôn Âm

5.png

 

- Khuôn dương: Chức năng chính để gắn Insert khuôn dương

- Gối đỡ:Chức năng chính để tạo khoảng không gian trống cho tấm Gá Lót và Lót Lói di chuyển

 - Lót lói: Chức năng chính để giữ các ty lói không rơi ra khỏi tấm gá lói (Gá lói và lót lói dùng để giữ các ty lói)

 - Insert Khuôn Âm: Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

- Insert Khuôn Dương:Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

 - Vòng Định Vị: Dùng để định vị Khuôn Âm với máy ép nhựa

 - Đuôi keo (Bạc keo): Dẫn nhựa từ đầu phun của máy ép vào kênh dẫn nhựa

 - Chống Sàn: Định vị giữa khuôn âm và khuôn dương (Chống sàn giữa khuôn âm và khuôn dương khi nhựa bơm vào long khuôn)

 - Chốt dẫn hướng & Bạc dẫn hướng: Dẫn hướng cho khuôn âm và khuôn dương khi đóng khuôn

 - Dẫn hướng lói: Cũng gồm chốt dẫn hướng lói và bạc dẫn hướng lói. Dùng để dẫn hướng cho tấm gá lói và lót lói khi di chuyển

- Chốt hồi & Lò xo hồi:Dùng để đẩy tấm gá lói và lót lói về khi đóng khuôn

- Gối đỡ phụ:Đở khuôn dương (Phụ cho gối đỡ)

 - Lói: Để đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn

- Lói keo:Dùng để đẫy đường keo ra khỏi khuôn

3. Quy trình lắp ráp 1 bộ khuôn

Bước 1: Nhập tấm khuôn vào mô hình.

Bước 2: Lắp bạc dẫn hướng vào tấm khuôn trên.

Bước 3:Lắp tấm kẹp với khuôn trên.

Bước 4:Lắp bạc cuống phun vào tấm kẹp trên và lắp bu lông để dữ hai tấm khuôn với nhau.

Bước 5: Lắp vòng định vị với tấm kẹp trên và hai bu lông giữ vòng đinh vị.

Bước 6:Lắp chốt dẫn hướng vào tấm khuôn dưới.

Bước 7:Lắp tấm đẩy vào (nếu dùng ty đẩy thì lắp ty đẩy vào tấm giữ cùng lúc khi lắp chốt hồi.

Bước 8:Lắp bốn lò xo và hai gối đỡ.

Bước 9: Lắp tấm giữ và bốn chốt hồi.

Bước 10:Lắp tấm đẩy và bốn bu lông liên kết tấm đẩy và tấm giữ.

Bước 11:Lắp tấm kẹp trên và bốn bu lông liên kết phần di động.