0909 832 056 - 0909 832 058
kcvvietnam@gmail.com

May ba lô, túi xách, vali


Chuyên sản xuất, gia công may ba lô, va li, túi xách, cặp học sinh, cặp laptop,...